Seremoni
Type seremoni
Det finnes forskjellige måter å gjennomføre en seremoni på. Ønsker man en kirkelig seremoni eller kanskje en livssynsåpen seremoni?
Religiøs / kristen
Vi bistår de pårørende med å planlegge en seremoni som følger kirkens liturgi. Salmer og musikk velges etter ønske og i dialog med organist og prest / forrettende.
Livssynsåpen
Det som særpreger en livssynsåpen seremoni er at de pårørende selv kan velge form og innhold, og kan sette sitt personlige preg på seremonien. Vi kan bistå med gravferdstaler / forretter.
Humanistisk
Seremoni i regi av Human-Etisk forbund. Fri for religiøst innhold. Sanger, musikk og minnetale må planlegges i samarbeid med Human-Etisk forbund.
Ingen seremoni
Vi kan bistå og gjennomføre begravelser og bisettelser uten seremoni. Den døde stelles og legges i kiste på vanlig måte, og blir enten fraktet til gravsted eller krematoriet.
Annen type
Vi bistår også med seremoni og tilrettelegging i forbindelse med andre trossamfunn og religioner.